Най-мощният компютър в света е китайски

Китайският суперкомпютър Tianhe-2 („Млечен път-2“) оглави поредната  класация на суперкомпютрите Top500, представена в понеделник, 17 юни. Това се съобщава в комюнике,  публикувано на официалния сайт на Топ 500.

В теста Linpack Tianhe-2 е демонстрирал  капацитет от 33,86 петафлопса, или 33.86 квадрилиона операции с плаваща запетая в секунда. Така  китайският суперкомпютър почти два пъти е задминал по производителност лидера от  ноември в Top500 – американската система Titan. Тя е дала резултат от 17.59 петафлопса, заемайки второ място.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.