Земята е обхваната от силна геомагнитна буря

В резултат на изригванията на Слънцето и силния поток на слънчевия вятър, изтичащ от огромна  коронарна дупки, Земята е обхваната от  мощна геомагнитна буря, която е с максимална стойност на  на от К- индекс  9, съобщава РАН.

Като се има предвид силата на геомагнитната буря, тя не се ограничава само до полюсите – в останалата част на Земята тя е с  индекс K-6.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.