Hubble засне „космическa гъсеница“

Космическият телескоп Hubble направи снимка, която показва облак от газ и прах, наподобяващ попова лъжичка или гъсеница.

Причината за необичайната форма на облака е влиянието на звездния вятър, излизащ от близките околни звезди.

В дясната част на снимката се виждат 65 горещи и ярки звезди от  клас О, които са от облака на разстояние 15 светлинни години.

В комбинация с 500 звезди от клас B, с по-малка яркост, те образуват така наречената OB-асоциация Cygnus OB2. Масата на веществото на асоциацията е  30 хиляди пъти повече от масата на Слънцето

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.