Пирамидален НЛО е заснет над Колумбия (видео)

Над Богота (Колумбия), на 1 юли 2013 г. е заснет НЛО със  странна форма. Той е приличал на сдвоена пирамида.

В  Богота често се наблюдават такива НЛО, с форма на  пирамида. Такъв НЛО е забелязван  включително и над Червения площад в Москва.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.