Свръхмногоклетъчна буря (фото)

Свръхмногоклетъчна буря – това е невероятен и впечатляващ природен феномен. Бурята се различава  от всички други със своята сила, както и с наличието на силната  ротация на възходящи въздушни  потоци (мезоциклон).

Фото: Jeremy Holmes.

loading...

Share This:

One thought on “Свръхмногоклетъчна буря (фото)

Comments are closed.