Свръхмногоклетъчна буря (фото)

Свръхмногоклетъчна буря – това е невероятен и впечатляващ природен феномен. Бурята се различава  от всички други със своята сила, както и с наличието на силната  ротация на възходящи въздушни  потоци (мезоциклон).

Фото: Jeremy Holmes.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Свръхмногоклетъчна буря (фото)”

Comments are closed.