Загадъчна смърт на милиони пчели в близост до Хановер, Канада (видео)

Пчеларите са разтревожени. Според някои оценки, около 1,3 милиона пчели са загинали само в една ферма северно от Хановер през последните 24 часа.

Според Асоциацията на пчеларите в Онтарио, броят на смъртните случаи на пчели нараства всяка година. През изминалата година е имало 240 случаи.

Джералд Пичмън е земеделски производител, който вижда с очите си такова нещо за първи път.
„Когато виждам някаква мъртва птица на земята, знам, че има проблем, когато виждам мъртви пчели, знам, че има голям проблем“, казва той.
„Аз не знам какво да правя, но ние трябва да направим нещо, защото нашето биологично разнообразие е в сериозна опасност, включително и храната.“

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.