Два триъгълни НЛО в небето на Германия (видео)

Наблюдение във Витенберг, Германия, 09.18.2013. След сближаването си те изчезват с невероятна скорост.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Два триъгълни НЛО в небето на Германия (видео)”

  1. GKrIvan

    не,че и картината разбрах ама датата пък хептен …..

Comments are closed.