Гигантски НЛО до Слънцето – 9.9.2013 г. (видео)

Гигантски НЛО и извънземни в близост до Слънцето на снимки от SOHO STEREO (A + B) EUVI 195 от 9-ти септември, 2013 г.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.