Извънземен космически кораб на милион мили от Земята на снимка от Lasco C3?

Тази снимка е получена от спътника на НАСА Satellite Photo. Lasco C3.

Обектът се намира на около един милион мили от Земята.

Източник – http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.