По Хичкок : Руски град атакуван от врани (видео)

В Кострома сюжетът на известния трилър на Хичкок „Птиците“ се развива по улиците.
Враните в града са безброй, размножават се като мухи.

А тяхната агресивност към жителите на града расте всеки ден.
Както ще видите сами, птиците нападат хората по улиците, при това доста агресивно, като се оттеглят едва при сериозна съпротива….


Хичкок напророчил — Кострому атакуют вороны

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.