На плажа в Калифорния се появи гигантска риба – змия

За втори път за една седмица на един от плажовете на Калифорния се появява рядка риба (кралят на херингите) с дължина четири метра.

Учените все още не могат да обяснят защо двете големи риби са попаднали в плитките води, в близост до разлома Сан Андреас.

Смята се, че кралят на херингите е послужил за една от основите на легендите за „морските дракони“, както и в  древния японски мит, в който се споменават признаци на предстоящо земетресение.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.