Супердъга се появи в Красноярск (видео)

Преди един ден интересно явление изкара жителите на Красноярск по улиците за да снимат с камери и мобилни телефони необикновено явление. На пръв поглед – банален  природен феномен, но този път с невероятна красота.

Дъгата се е задържала около 20 минути.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.