Механичен гост от бъдещето

На снимката е андроидът SAR-401, който го очаква бъдеще на космонавт. Той ще изпълнява опасни за човек дейности в  космоса или в разхерметизиран отсек на кораба.

Тъй като в космоса за придвиждване не са необходими  крака, андроидът е лишен от долни  крайници. Той се състои от торс, две ръчни манипулатори и главно устройство.

SAR-401 се управлява дистанционно от оператор: човек в специален костюм на Земята извършва действия, които роботът копира в космоса.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.