Ураганът „Хайян“ в цифри

Всяка информация може да бъде причина за дебат. Само цифрите обаче представят събитието обективно, като  позволяват да се направи оценка на обхвата и мястото му в историята.

Информацията за урагана „Хайян“ е предоставена от най-реномираните организации и експерти на  ООН.

И така:

9 100 000 – броят на хората, засегнати от урагана в цялата страна;

2 500 000 – Броят на хората, които се нуждаят от хранителна помощ;

1 900 000 – броят на преселниците;

3631 – броят на жертвите ;

12 487 – броят на ранените;

1179 – броят на безследно изчезналите лица ;

273 375 – броят на домовете, повредени от урагана;

153 098 – броят на къщите, които са напълно унищожени ;

216 600 000 щатски долара – сумата на икономическите щети;

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.