Нежно приятелство между куче и … риба

Овчарката Вибе от Холандия си е намерила приятел. Това е … риба – шаран от вида Cyprinus carpio.

Стопанката на кучето, Дори,  казва, че преди  кучето ходило  до басейна в двора  само за да пие вода.

Сега, щом Вибе се приближи до водоема, към  брега му веднага се втурва голям червено- бял шаран. Рибата се показва от водата, доближава се до кучето, и те нежно се целуват …

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.