Пол Хелиър публикува класификация на извънземните раси и техните кораби

Пол Хелиър, който вече се изяви като почитател на извънземните, публикува подробна интерактивна класификация на извънземните раси, кораби, както и други интересни неща. Това ще бъде интересно четиво по време на празниците около Нова година.

Ако някой преведе тази книга, ще се радваме да я публикуваме.

А на автора можете да пишете , ако имате забележки, на профила му във фейсбук.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.