Обзор на снимки на НЛО в близост до Слънцето, заснети от сателити на НАСА – 25 януари 2014 г. (видео)

Обърнете внимание на гигантската човешка фигура в близост до Слънцето – 1:04.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.