Скачване на няколко НЛО до Слънцето (видео)

myunhauzen74 е просто неуморим в Youtube. Този път е качил клип, на който се вижда как няколко космически кораба се скачват , близо до Слънцето…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.