Земята може да е обградена с ореол от тъмна материя

Анализ на GPS сателити в орбита показва, че нашата планета е по-тежка , отколкото се смяташе досега. Може би този ефект се дължи на наличието на ореол от тъмна материя, който обгръща Земята .

Ефектът на гравитационната леща позволи  да се направи триизмерна карта на разпределението на тъмната материя във Вселената (според космическия телескоп Hubble). Може би тази загадъчна форма на материята обгражда нашата планета под формата на ореол.

Смята се, че делът на тъмната материя съставлява около 80 % от масата на цялата материя на нашата Вселена,   но в момента тази форма на вещество практически е неизследвана.

Наблюдения на орбитите на космическите сонди,  и промяната им  по неочакван начини при наближаване на Земята позволява да се предположи,  че тъмната материя обгражда нашата планета и има гравитационно въздействие върху космическите апарати, създавайки аномалии в тяхното движение, пише „Popular Mechanics“.

Ben Harris от Университета на Тексас в Арлингтън си задал въпроса дали тъмната материя може да влияе на сателитите. Девет месеца той събира данни за движението на сателитите от GLONASS , GPS и Galileo , чиито орбити са известни с високата си точност. След това Harris изчислил масата на Земята, като използва всеки сателит като гравитационна сонда.

На среща на Американския геофизичен съюз през декември 2013 г., Harris представи резултатите от изчисленията си, според които  масата на планетата е с 0,005-0,008 % повече от стойността, приета от Международния астрономически съюз. Това отклонение може да се обясни с наличието на диск от тъмна материя с дебелина  191 км и диаметър от 70 000 км , разположен в равнината на земния екватор.

Впрочем, Harris не е взел предвид всички фактори,  които могат да променят орбитите на спътниците. Освен това , последните наблюдения на сондата Juno , преминала край Земята, без да са открити никакви аномалии. Но ако предположението на Харис е вярно,  сателитите могат да служат като индикатори за свойствата на тъмната материя.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.