Дали не живеем във вътрешността на черна дупка?

Да върнем обратно   часовника. Преди появата на човека,   преди появата на Земята,  пред запалването на Слънцето, преди раждането на галактиките, преди да се появи светлина, е бил „Големият взрив“. Това се е случило преди 13,8 милиарда години.

Но какво е имало  преди това? Много физици казват, че „преди“ не съществува. Те твърдят, че времето е започнало в момента на „Големия взрив“, вярвайки, че всичко, съществувало преди това, е  извън обхвата на науката. Ние никога няма да разберем каква  е била реалността преди „Големия взрив“ , от какво  се е образувал , и защо се е случил, създавайки нашата вселена. Такива представи са отвъд човешкото разбиране.

Но някои неконвенционални учени не са съгласни с това. Тези физици предполагат, че миг преди „големия взрив“ цялата  маса и енергия на зараждащата Вселената е била свита в една невероятно плътна, но имаща своите предели, точка. Нека я   наречем семенцето на нова вселена.

Те вярват , че това семе е невъобразимо малко , може би трилиони пъти по-малко, отколкото всяка частица, която може да видят хората. Независимо от това, тази частица е в  основата на появата на частиците на всички останали частици, да не говорим за галактиките , Слънчевата система , планети и хора.

Ако наистина ви се иска да наречете това нещо частицата на Бог, за това семе такова име е идеално.

И така, как е възникнало това семе? Една от идеите за него е  представена преди няколко години от Никодим Поплавски, който работят в Университета в Ню Хейвън. Тя се състои в това, че семето на нашата Вселена е било изкована в първичната пещ, каквато за  него е станала черна дупка.

Умножение на Мултивселените

Преди да продължим е важно да се разбере , че през последните 20 години , много теоретици са стигнали до убеждението, че нашата Вселена не е е единствена. Ние можем да бъдем част от мултивселената, представляваща безброй отделни вселени, всяка от които е светещо кълбо в нощното небе.

Голяма полемика има за това как всяка вселена е свързана с  друга, както и дали въобще има такава връзка. Но всички тези спорове са изключително спекулативни, а  истината е недоказуема . Но има една привлекателна идея , която се състои в това, че семето на Вселената прилича на семето на растенията. Това е частичка материя , плътно свита  и скрита вътре в защитна обвивка.

Това обяснява точно какво се случва вътре в черната дупка . Черните дупки са трупове на гигантски звезди . Когато у такава звезда свърши горивото, нейното ядро се свива. Силата на гравитацията я свива с невероятна и все по-увеличаваща се  сила. Температурата и достига 100 милиарда градуса. Атомите се рушат. Електроните се разкъсват на парчета. И след това тази маса се свива още повече.

В този момент звездата се превръща в черна дупка. Това означава, че нейната притегателна сила е толкова огромна , че от нея не може да избяга  дори лъч светлина . Границата между вътрешната и външната страна на черната дупка се нарича хоризонт на събитията . В центъра на почти всяка галактика , включително нашия Млечен път , учените откриват огромни черни дупки , някои от които са милиони пъти по-масивни от нашето Слънце.

Бездънни въпроси

Ако се използва  теорията на Айнщайн , за да се определи какво се случва на дъното на черна дупка, е възможно да се изчисли една точка, която има безкрайна плътност и безкрайно малък размер . Тази хипотетична концепция се нарича сингулярност .

Но в природата обикновено не съществува безкрайност . Проблемът се крие в теориите на Айнщайн , които осигуряват отлични изчисления за голяма част от космоса, но се сриват пред  лицето на невероятните сили, като във вътрешността на черна дупка, или тези, които са налице при раждането на Вселената.

Физици  като д-р Поплавски казват,  че материята във вътрешността на черна дупка наистина стига до такова състояние, че  повече е невъзможно да се свие. Това „семе“ е изключително малко, но тежи толкова, колкото един милиард звезди. Но за разлика от сингулярността, то е съвсем реално.

Според Поплавски, процесът на компресия спира, заради въртенето на черната дупка. Тя се върти много бързо, може би и достига скоростта на светлината. И това въртене придава на свитото семе невероятно осево въртене.

Това семе може да покълне  изведнъж, при това и с мощен взрив. Ето това   нещо се наречено „голям взрив“, който Поплавски предпочита да нарича “ Големият отскок“.

С други думи, напълно е възможно, че черната дупка е тунел, „врата в една посока“ между две вселени, казва Поплавски. А това означава, че ако попаднете в  черна дупка в центъра на Млечния път,  напълно е възможно  в края на краищата вие да се окажете в друга вселена ( ако не вие, то разбитото ви на  малки частици тяло).

Тази друга вселена не е в рамките на нашата; дупката е просто свързващо звено като общ корен, от който растат две  трепетлики.

А какво да кажем за всички нас, в нашата собствена вселена ? Ние можем да бъдем продукт на друга , по-стара вселена. Нека я наричаме нашата пра- вселена. Това семе, което майката Вселена е изковала вътре в черна дупка, може да е направило голям отскок преди 13.8 милиарда години, и въпреки че от тогава нашата вселена се разширява бързо, ние все още може да сме зад хоризонта на събитията на черна дупка.

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/02/140218-black-hole-blast-explains-big-bang/

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.