Експерти потвърдиха автентичността на снимка с огромен НЛО над Чили

Снимката е заснета в район, известен като El Yeso до водохранилище в южната част на страната.

Изображението е изследвано от специалисти в центъра  CEFFA и директорът на центъра, генерал-лейтенант Рикардо Бермудес е потвърдил неговата автентичност.

Заслужава да се отбележи, че според мнението на специалистите, размерът на този НЛО е два пъти по-голям от чилийския национален стадион.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.