Огромен обект под формата на 8-ца премина покрай Земята и Юпитер (видео)

Обект, наподобяващ 8 -ца (или символа за безкрайност) е прелетял покрай Земята и Юпитер.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Огромен обект под формата на 8-ца премина покрай Земята и Юпитер (видео)”

Comments are closed.