Доблест и над смъртта – 32 крачки без глава

През 1336 г.  крал Лудвиг Баварски осъжда на смърт благородника  Диц  фон Шаунбург (Diez von SchauMburg, в други источници – Diez von Swinburg) и четирима от неговите приближени за това, че  се разбунтували срещу Негово Величество и по този начин „нарушили спокойствието в страната“.

Размирниците трябвало да бъдат обезглавени. Преди екзекуцията, според традицията, Лудвиг Баварски  попитал фон Шаунбург, какво е последното му желание.  Той  помолил краля  да помилва осъдените му  приятели в случай, че той,  след като бъде обезглавен, успее да изтича  покрай тях .

При това Шаунбург заявил, че осъдените трябва да застанат  в редица, на разстояние осем стъпки един от друг и помилването да важи само за  тези, край коите той,  лишеният от глава, може да премине. Moнархът се разсмял след като изслушал тези глупости , и обещал да изпълни желанието на обречения.

Diez подредил приятелите си, внимателно премерил  стъпките с предвиденото разстояние между тях и коленичил пред палача. Изсвистял мечът.

Русата  глава на благородника паднала от раменете му, а  тялото му…  скочило на крака пред очите на ужасения  крал  и обезумели придворни, заливайки с кръв земята,  и бързо преминало покрай осъдените.

След като преминало последния от тях – изминавайки  повече от 32 стъпки , то  спряло и се сринало на земята.  Кралят  удържал на думата си и помилвал  бунтовниците.

Не е за вярване, нали?

http://analizator.eu/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0-32-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%BB%D0%B0/

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.