Огромни НЛО над Европа на официални снимки на NASA (видео)

На официални снимки на NASA, на кадри от Европа, на фона на облаците се виждат хаотично подредени огромни цилиндрични обекти с тъмен и сребрист цвят (НЛО), които летят над повърхността – дори и цяла група с НЛО.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.