Извънземни на Луната (видео)

лунаТакива филмчета има много в интернет.

Ако не друго, поне можем да видим полета на фантазията на авторите им.

За тези данни се твърди, че може да са получени по времето на тайна американско-съветска експедиция на Луната през 1970-е години.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.