Слънцето отново изчезна за миг – 19 юли 2014 г. (видео)

dupka-sunНа 19 юли 2014 г.  е отбелязан още един случай на изчезване на Слънцето от Слънчевата система. Това явление не се наблюдава за първи път. На снимката  се виждат звездите, но Слънцето не се вижда.

Слънцето изчезна в Космоса! Това е станало за много кратко време и хората не биха могли да го забележат. Но спътникът на НАСА е успял да отбележи момента на изчезването на Слънцето.

Може да се заключи, че Слънцето е пулсиращ портал!

Заслужава да се отбележи, че след изчезването на слънцето в Космоса,  следващата сателитна снимка се е забавила доста дълго време.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

2 Replies to “Слънцето отново изчезна за миг – 19 юли 2014 г. (видео)”

  1. Jordan

    Не е ли по-вероятно да има прекъсване в спътника, пред това слънцето да изчезне…

  2. Jordan

    …дори това да не е вероятно-по-вероятно е, главите ни да изчезнат, пред това слънцето да е преминало в друго измерение.

Comments are closed.