Стотици хора наблюдаваха НЛО над Торонто (видео)

Стотици хора наблюдаваха  полет на НЛО над Торонто,  Канада.  В полицията са постъпили многобройни съобщения за  летящ в  небето светещ обект. Обяснение за случилото се  властите нямат.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.