Камерата на Curiosity отново засне нещо необикновено на Марс (видео)

Камерата на  Curiosity засне нещо необикновено на Марс, което отново прилича на някаква пластмаса.

UFO

 

Date of discovery: August 14, 2014
Date of photos: Taken Oct 8, 2012 but received on Aug 14, 2014.
Location of discovery:
URL 1: http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/ods/surface/sol/00062/soas/rdr/ccam/CR0_402995770PRC_F0050104CCAM01062L1.JPG
URL 2: http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/ods/surface/sol/00062/soas/rdr/ccam/CR0_403005421PRC_F0050104CCAM01062L1.JPG
Photos: Sol 62

Откритието , разбира се, е на
Scott Waring

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.