НЛО до Слънцето в обзора за 3-ти август 2014 г. (видео)

Трябва да се знае, че обектите и аномалиите в близост до Слънцето не са грешки при снимането, не са смущения в работата на апаратурата и не са коронарни изригвания на Слънцето или продукти на слънчевия вятър ….

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.