Суперлуние: максималната близост между Земята и Луната

1Явлението Суперлуние наблюдаваха жителите  Земята миналата нощ. Фотографите се постараха да заснемат ефектно Луната по цял свят.

2 5 4 3

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.