НЛО се появи над Йелоустонския супервулкан

Обектът е  попаднал в обектива на уеб-камера, монтирана в  Националния  парк до гейзера Олд Файсфул на 18 септември 2014 г.

09-18-2014T11_39_41-05_00-oldfaithvc 09-18-2014T14_44_41-05_00-oldfaithvc

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.