Открито е едноклетъчно, което пренарежда своята ДНК

OxytrichaMirror2_250Екип от учени от университета в Принстън съобщиха за извънредно откритие – уникално  едноклетъчно. Неговата особеност е, че е способно да разруши и след това да пренареди своята ДНК, съдържаща почти четвърт милион бази. Едноклетъчното  се нарича Oxytricha trifallax.

Промените в ДНК на организма се проявяват по време на чифтосване, а  след това се сглобява нова комбинация от ДНК, състояща се от 225 хиляди малки нишки. Всичко това  Oxytricha trifallax прави за около 60 часа.

Учените са във възторг от своето откритие, защото способността на организма за такъв кратък период от време да разглобява и сглобява гените си,  е изключително трудна  за всяка от съществуващите форми на живот. Oxytricha trifallax е пример за опитите на живота да се премести на  ново еволюционно ниво, докато остава едноклетъчен.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.