Кой подава светлинни сигнали на марсохода?

1

Интересна снимка е изпратил марсоходът, който я е направил в района на живпосине кратер. Наблизо се намира обект, подаващ светлинен сигнал с такава сила, сякаш е от фотосветкавица.

Самият обект трудно се различава заради блясъка, но очевидно той има формата на сплескана камбана, който по същество е с форма на класическа „летяща чиния“.

2

Това е оригиналната снимка, публикувана на сайта на НАСА.

3 4

В кадър също така е попаднал и интересен камък.

5

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.