За вълновата функция на човека и Паралелните светове (видео)

91451730_large_3925073_0_6f777_48d32778_XL

Всеки обект (включително и  човек  от момента на раждането си) е източник на вълнова  функция. Вълната свободно се разпространява в пространството.

Макар , че човек по време на живота си  обикновено се озовава на Земята (с висока степен на вероятност), то вероятността  да се окаже, например, на планета около Сириус,  не е нула.

Благодаря отново на квантовата физиката с нейното  „сумиране по траектории“ на Файнман.

Така че, ако някога човек се научи да управлява  вероятностите, за придвижване  в пространството, включително и в паралелните светове, няма да са му необходими никакви специални технически средства.

А според същата квантова физика паралелни светове има много.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.