Архиепископът на етиопската църква Aбуна Матиас съобщи, че от тайно светилище е похитен Старозаветния ковчег

kovcheg
Йерусалимският архиепископ Абуна Матиса, патриарх на нехалкидонската етиопска църква, направи изявление, в което той каза, че  от тайно  светилище е бил похитен  Старозаветния ковчег. Същият , в който Моисей поставя скрижалите с Десетте Божи заповеди …

Този ковчег, в който са се намирали плочите на Десетте Божи заповеди, от 1960 г. се съхранява  в град Аксум в северната част на Етиопия в параклиса на църквата Света Мария  от Сион. Според патриарха, параклисът се охранява от група свещеници, въоръжени с автомати, но без специална военна подготовка. Похитителите са пристигнали с два черни  хеликоптери без опознавателни знаци. Те  използвали някакъв  а газ, с който приспали охрана и проникнали в  светилището, откъдето след това отмъкнали ковчега.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.