Странна планета в дневното небе близо до Слънцето (видео)

planetАвторът на видеото е споделил наблюдението си в YouTube. Неговият интерес е бил привлечен от  небесно тяло, което се намира в  дневното небе на линия 4 часа. Представените кадри са правени по различно време.

Що планета е това? Венера? Друго тяло? Артефакт, възникнал по време на снимките? Само че  планетата се вижда ясно, което изключва възможността за отблясъци от обектива.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.