Множество НЛО над Ню Орлиънс (видео)

Множество НЛО са се появили над Ню Орлиънс. В случая не става дума за един или двама свидетели, а за десетки и стотици, които са наблюдавали едновременно появата на тези неизвестни обекти над града, като скептиците твърдят, че са китайски фенери.

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.