Обикновена свещ показва кой кой е

candle-753717

Поставете между вас и събеседника си запалена свещ и само гледайте …

? Ако пламъкът е  равен и спокоен – той съединява  вашите думи и мисли, помага да се разбере съдбата на човека.

? Ако по време на разговора восъкът, като сълзи,  бавно се отцежда в светилника – това е първият знак, че човешката душа плаче, тя е наранена.

? Понякога, разговорът никак не върви. Гледате и забелязвате:  свещта пука, пуши, почти цялата е потъмняла. И веднага става ясно: у седящия до вас има много тъмнина и гняв, коварни мисли. Свещта усеща  и затова дими.

? А ако той лъже, започва да гори от едната страна.

Не се нуждаете  от никаква магия, свещта подсказва кой кой е. Искате ли да проверите сами: когато някой  дойде при вас само поставете  свещ между вас и ще разберете кой е той.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.