Банката за международни разплащания: тайната група, която ръководи света

dolarБанката за международни разплащания (БМР) е най-тайната глобална финансова институция в света. От създаването си през 1930 г., банката е била в центъра на световните събития, но често е оставала незабелязана. БМР изгражда нова финансова и глобална регулаторна архитектура, което показва, че тя има силата да оформя финансовите нормативи на планетата.

Британският писател Адам ЛеБор извърши първото задълбочено разследване на дейността на банката на базата на серия от документи и интервюта с водещи фигури във финансовия свят.
“ БМР е уникална институция: тя е международна организация, много печеливша банка и изследователски институт основан и защитен чрез международни договори,“ цитира портала „Global Research“ откъс от книгата му, озаглавен „Кулата на Базел: Сенчестата история на Тайната банка, която ръководи света“.

Банката е създадена от управителите на Банката на Англия и на Райхсбанк през 1930 г. и е защитена от международен договор, така че БМР и нейните активи законно са извън обхвата на всяко правителство или юрисдикция. Това означава, че БМР е недосегаема. Банката има само 140 клиенти, но през 2011 и 2012 има печалба след данъци за над 1.170 милиарда.

Най-елитния клуб в света има 18 членове, които се събират в Базел, Швейцария, като Консултативен Икономически Комитет на БМР и това са „най-влиятелните хора в света“ – гуверньорите на централните банки.

„Гуверньорите на централните банки, чиято независимост е защитена от конституциите, контролират паричната политика в развития свят. Те управляват паричното предлагане на националните икономики. Те определят лихвените проценти и вземат решение за стойността на нашите спестявания и инвестиции. Те решават дали да се съсредоточат върху строгите икономии или върху растежа. Техните решения оформят живота ни „, пише LeBor.

От първия ден на съществуване, БМР е посветена на насърчаването на интересите на централните банки и на изграждането на новата архитектура на транснационалното финансиране. Нейните членове са изиграли решаваща роля при определянето на глобалния отговор на световната финансова криза, казва ЛеБор.

Германия загуби войната, но спечели икономически мир, до голяма степен благодарение на БМР. БМР остана отворена за бизнес през Втората световна война, приемайки откраднато от нацистите злато и осъществявайки валутни операции на нацистка Германия. Банката се използва и от Алианса и от силите на Оста като тайно звено за контакт, за да се запазят отворени международните финансови канали.

„Непрозрачността на банката и влиянието й, което расте пораждат сериозни въпроси не само по паричната политика, но и по отношение на прозрачността, отчетността и как се упражнява властта в нашите демокрации“, казва авторът на книгата.

Източник: http://www.classa.bg

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

One Reply to “Банката за международни разплащания: тайната група, която ръководи света”

  1. ivo1

    300 процента съм сигурен,че на върха на тази банка „ПИРАМИДА“стоят чуждопланетни рептилоиди!

Comments are closed.