Физици: Вселени – холограми могат да „живеят“ и в евклидово пространство

universАвстрийски физици показаха, че нашата вселена и нейните съседи и двойници може да не са триизмерни обекти, а плоски холограми, дори ако пространството в нея е плоско и се подчинява на законите на Евклид, и не е задължително да са изкривени, както са показвали предишни изчисления, съобщи пресслужбата на Виенския университет.

Днес физици, космолози и астрономи активно обсъждат дали нашата Вселена е истински триизмерен обект или е плоска холограма. За първи път за такава възможност говори холандският физик Герард ‘т Хофт, който през 1993 г. представя т.нар холографски принцип, обясняващ структурата на Вселената или черните дупки.

Този принцип гласи, че Вселената и черните дупки могат да бъдат представени като гигантски двумерни холограми, върху повърхността на които е „записана“ информация за кривината на пространство-времето вътре в тях. Благодарение на тази информация ние виждаме не плоски обекти, а своебразна триизмерна сфера на пустотата. Въз основа на този принцип друг добре познат учен, американски физик Juan Maldacena разработи през 1997 г. теория, както и набор от уравнения, описващи поведението на холографски черна дупка или Вселена.

Max Riegler от Университета на Виена (Австрия) и колегите му са открили, че изчисленията на Maldacena работят не само за екзотични светове, в които пространството се „сгъстява“ към краищата на вселената, и където хвърлен по права линия обект, се връща обратно към началната точка на полета, но и обикновеното плоско евклидово пространство.

Австрийските физиците са стигнали до това заключение сравнявайки начина, по който се държат „заплетените“ квантови частици на границата на двуизмерни холограми и в триизмерна вселена. За да направят това, учените построили компютърен модел на сложна триизмерна холограма на Вселената, която им помогнала да сравнят поведението на частиците.

Както се оказало, свързани една с друга квантови частици се държат по един и същи начин и имат една и съща сила на свързване в двуизмерното и триизмерното пространство, което предполага възможността, че нашата вселена наистина може да бъде холограма. От друга страна, както подчертават самите космолози, публикацията им в никакъв случай не означава, че тя е плосък обект – това предстои да се провери, ако, разбира се, такъв експеримент по принцип е възможно да се осъществи.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.