На снимки от мисията на Луната на „Аполо-12“ откриха поредния НЛО

047

В архивите на НАСА е открита, направена на повърхността на Луната снимка, на която се вижда НЛО, висящ над хоризонта.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.