На снимки от мисията на Луната на „Аполо-12“ откриха поредния НЛО

047

В архивите на НАСА е открита, направена на повърхността на Луната снимка, на която се вижда НЛО, висящ над хоризонта.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.