Някога тази жена спасила eдно малко лъвче

leo
Грижила за него, докато то  не станало прекалено голямо …Не и се искало, но трябвало да даде порасналото вече лъвче в резерват. Намерила най-добрия, оставила го там, и се разделила с него.

А на тази снимка е запечата срещата им една година след раздялата….

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.