Вулканът Калбуко и НЛО (видео)

nlo-kalbukoНЛО редовно се появяват около действащи вулкани. Такъв пример е Попокатепетъл. В случая става дума за Калбуко – около този вулкан се наблюдава истинско нашествие на НЛО:

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.