Десетки НЛО около нашето Слънце (видео)

nloИ докато пилоти и военни днес не спират да говорят за различни НЛО, които са забелязали докато са били на работа, myunhauzen74 неуморно и всеки ден успява да забележи и да покаже десетки, ако не и стотици НЛО, които съвсем спокойно си летят около нашата звезда. Интересни времена настъпват.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.