Милиардерът Милнер дава $ 100 милиона за търсене на извънземен разум

754373944609496Инвеститорът и бизнесмен Юрий Милнер ще похарчи $ 100 милиона по проект, чийто идеологически лидер ще бъде известният физик Стивън Хокинг. Целта на проекта е търсене на извънземен разум

Това беше обявено по време на съвместна пресконференция на Милнър и Стивън Хокинг в Лондон.

Според Mилнер нови технологии ще позволят да се обработват сигналите от космоса с много по-висока скорост, в сравнение с предишни подобни проекти.

„Това означава, че за един ден ние ще обработим същото количество информация, колкото преди се е обработвало за година“ – каза инвеститорът.

Екипът на проекта очаква да постигне повишаване чувствителността на сигналите 50 пъти и да обхване десет пъти повече области от вселената. В рамките на този проект ще се развиват две основни направления – Breakthrough Listen (търсене на сигнали от извънземни цивилизации) и Breakthrough Message (создаване на послания от Земята).

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.