В Гърция от 49,5% до 54% казаха „не“, и от 45,5% до 50,5% – „да“

1115244421На референдума в Гърция от 49,5% до 54,5% от избирателите са казали „не“ на претенциите на кредиторите, и от 45,5% до 50,5% – „да“ на претенциите на кредиторите.

Това са данните от четири измервания на общественото мнение, проведени по време на референдума, според телевизионния канал ERT.

„Общата оценка – на референдума печели“ не „, – заявиха социолозите за тв канала.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.