НЛО отново прелетя близо до Международната космическа станция (видео)

NLO1„Този НЛО е забелязан от Streetcap1, който е качил видеото в Youtube, а записът е направен от онлайн камерата на Международната космическа станция.

nlo2 nlo3

Дискът е прелетял много близо, на около 75 м от станцията. Самият диск е голям – 7-9 метра в диаметър, “ пише уфологът Скот Уоринг.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.