Значи така…

slonЗначи така … Всеки, който тъжи – ще престане! Който е болен – няма да боледува! Всеки, който е загубил – ще намери! Който има проблеми – ще ги реши! Всеки, който се усмихва – продължава! Който е щастлив – ще остане такъв!

Няма добри приятели, няма лоши приятели, има само хора, с които искаш да бъдеш, с които трябва да бъдеш, и които са се настанили в сърцето ти. Стивън Кинг

Защо обичам себе си? Ами от съображения за психологически комфорт – би било неудобно да изживееш живота с нелюбим човек … :)

Започнете да благодарите на Бог за това, което имате, и тогава той ще ви подари това, което ви липсва.

Секретът на добрите отношения: правилна дозировка на вашето присъствие в личното пространство на другите.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.