Европейският мигрантски апокалипсис – фоторепортаж

В Европа е все по-студено, а мигрантите са все повече и повече. Тези хора замръзват и буквално са в калта. Хиляди бежанци, предимно от Сирия, Афганистан и Ирак, атакуват Европа по Западно – Балканския миграционен маршрут …

Използвани са снимки от Reuters и Associated Press Getty

2 3 4 5

Между Хърватия и Словения:

Сърбия:

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.