Марсоходът засне йероглифи на каменен блок (видео)

Това е  откритие на Rami Bar Ilan в YouTube. Той е открил някаква древна писменост на каменен блок на Марс.

Рисунките изглеждат много подобни на древноегипетските. Това е монументално откритие, на което археолозите трябва да обърнат внимание.

Source photo: http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00198/mcam/0198MR1007020000E1_DXXX.jpg

Скот Уоринг

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.